Zážitky z výstavy

Děti a paní učitelky z Mateřské školy v Tlumačově dostaly pozvání od místního svazu zahrádkářů na výstavu ovoce a zeleniny, která se konala 30. září 2013 na místní sokolovně. Zrovna v tuto dobu jsme společně s dětmi probírali téma ovoce a zeleniny v naší školce, a proto jsme se na výstavu moc těšili.

Hned po příchodu na sokolovnu se nás ujala paní Jiřina Vrtalová, která nezapře svou bývalou učitelskou profesi.


Okamžitě a bez zaváhání se s přehledem ujala našich dětí a zajímavě jim přiblížila vystavované ovoce i zeleninu. Děti si s údivem prohlížely nepřeberné druhy a odrůdy jablíček a ostatních plodů z našich zahrádek, ukázku jejich zpracování – různých druhů zavařenin, na kterých si pochutnáme, až přijde zima a nám bude nejlépe za kamny. Naše děti se s pýchou hlásily ke svým výkresům a výrobkům, které jsme zapůjčili na zahrádkářskou výstavu a s přehledem je poznaly mezi ostatními výtvory z jiných škol.


Na závěr a po prohlídce vystavovaných exponátů byl pro děti přichystaný zajímavý vědomostní kvíz, který potvrdil, že si naše děti z výkladu paní Vrtalové a získaných vědomostí z mateřské školy opravdu mnohé zapamatovaly a dovedly pohotově odpovídat na záludné otázky. Jako odměnu dostaly drobné sladkosti a předměty, které jim předala paní Marie Nováková – členka svazu zahrádkářů, kterým patří za naše pozvání, organizaci výstavy a v neposlední řadě za sladké odměny a hru, se kterou si děti rády hrají, velký dík.