Jezdíme do solné jeskyně

Společně s dětmi z naší mateřské školy jsme v rámci environmentální výchovy od měsíce ledna zahájili cyklus návštěv v solné jeskyni v Otrokovicích. Každý pátek vyrážíme se skupinkou devíti dětí na tento netradiční výlet.

V jeskyni strávíme necelou hodinu, která uběhne vždy jako voda. Stále totiž máme co dělat. Děti mají ke svým hrám k dispozici plastovou skluzavku, kýblíčky, lopatky, auta a se všemi těmito pomůckami si mohou v drobných krystalcích soli do sytosti vyhrát. Kdo by se cítil unavený, může relaxovat v polohovacích křeslech, poslouchat relaxační hudbu a pozorovat solné krápníky na stropě jeskyně.


Odjíždíme mikrobusem s panem Vejmělkem, který nás bezpečně dopraví až k naší mateřské škole. Těšíme se, že v solné jeskyni nejsme naposledy a určitě bychom si tyto netradiční výlety ještě rádi zopakovali.