Výlet do Starého Města

Ve čtvrtek 24.4.2014 jsme hned po ranní svačince vyrazili společně s dětmi na polodenní výlet do Starého Města, kde sídlí firma REC Group (bývalý KOVOSTEEL), která uspořádala pro děti z mateřských škol akci Den Země. Hned u firmy se nachází maják, který se tyčí nad areálem soukromé firmy, která se zabývá tříděním odpadů a mimo jiné i osvětou s tím související. Nese jméno Šrotík, protože má ukazovat „správnou cestu v moři odpadů“.

       Podobný ekologický akcent má i další zajímavost v areálu v podobě nové Kovozoo se zvířaty v životní velikosti vyráběnými z kovového odpadu. Nechybějí mezi nimi lvi, gorila, koně, nosorožci, pštrosi či želvy. Zoo má malým i velkým návštěvníkům ukázat, že i ze zdánlivě nepotřebného šrotu mohou vznikat věci, které jsou nejen krásné a zajímavé, ale i nadále užitečné. Hned vedle majáku kotví velká pirátská loď, v níž naše děti prozkoumaly podpalubí i kapitánskou kajutu, zatočily si kormidlem, zapsaly svůj vzkaz do lodního deníku a chvíli si zahrály na námořníky. Na palubě lodi si u sličných pirátek zkusily, jak je těžké ulovit rybu na háček. Ti odvážnější se podívaly také až nahoru na rozhlednu, která je součástí již zmiňovaného majáku. Od rána jsme se po povinné registraci  u pořadatelů zúčastnili her a soutěží s ekologickým zaměřením. Na celé dopoledne byla připravena spousta soutěží a ekoher. U každého stanoviště nás vítaly nějaké pohádkové postavičky a pod jejich vedením děti plnily zadané úkoly. Třídily odpad do barevných popelnic, proběhly se pod vrbovým tunelem, trefovaly se míčky do otvorů v klaunských figurách, u vodníka lovily ryby z bazénku, třídily obrázky zvířat žijících v lese, ZOO a v domácím prostředí, na návštěvě u pana krále se pochlubily písničkami a básničkami z mateřské školy, u čertíků z pekla si zkusily skákání v plátěných pytlích, spolu s čarodějnicemi se proletěly na koštěti po vyznačené stezce, u Bédi Trávníčka si daly soutěž v běhu s dětskými sekačkami a zatančily i zasoutěžily si při diskotéce na připraveném pódiu. Velký úspěch slavily u dětí tři nafukovací hrady, kde se do sytosti vyskákaly a vyřádily.


               Za odměnu za účast na Dni Země obdržela mateřská škola drobné dárkové předměty a každé z dětí si domů odneslo balonek s iniciálami pořádající firmy. Na závěr jsme se projeli vláčkem STEELINKOU, která nás povozila po celém areálu. Naučili jsme se novou písničku přímo o STEELINCE, prohlédli jsme si jednotlivé haly , kde jsme viděli hromadu mikrovlnných trub, televizí, starých šicích strojů a jiných elektrospotřebičů, které už v domácnostech dosloužily. Obdivovali jsme obrovská chapadla jeřábů, která s rachotem přemísťovala hromady kovového odpadu a přitom jsme se divili, že všude vládne vzorný pořádek , i přesto, kolik tady bylo nepotřebného odpadu.


           Myslím, že všichni si z dnešního výletu odnášíme spoustu nových prožitků, vědomostí a určitě se po čase opět do Starého města vrátíme , protože firma REC Group už připravuje další zajímavé aktivity, které nás určitě potěší, zaujmou a překvapí nevšedními zážitky.  Myslím, že dnes večer nebudou mít maminky problém s usínáním její ratolestí, protože toho pohybu a zážitků bylo tolik, že děti určitě padnou do postele hned po Večerníčku, aby načerpaly síly do dalšího dne a obnovily dnes vydanou energii na našem školním výletě.


         Na závěr mého povídání si dovolím srdečně poděkovat panu Pavlovi Karlíkovi, tatínkovi našeho školáčka, který věnoval štědrý peněžitý sponzorský dar pro naši mateřskou školu, ze kterého jsme uhradili v plné výši autobusovou dopravu na dnešní nádherný výlet pro děti. Díky tomuto daru si můžeme dovolit zajistit ještě jeden výlet na závěr školního roku a peníze za sběr papíru, který proběhne v týdnu od 12.5. – 16.5.2014 ve spolupráci se ZŠ Tlumačov celý použít na úhradu  autobusové dopravy na tento, pravděpodobně celodenní výlet, který pro děti připravíme. O cíli naší cesty budete včas informováni.