Rozloučili jsme se s předškoláky

V úterý 24.6.2014 byla u nás v mateřské škole velká sláva. Proběhlo rozloučení s předškoláky za účasti rodičů a zástupců Základní školy Tlumačov. Letos nám odchází do 1. třídy 30 dětí.

Všechny i se svými třídními učitelkami nastoupily před dojaté rodiče. Po úvodním slově paní ředitelky, která pobavila všechny přítomné nasbíranými vtipnými hláškami našich dětí, následoval krátký program , ve kterém předškoláci pomocí básniček sdělili posluchačům, čím by v budoucnu chtěli být.


Program pokračoval dál bez dětí, které se chystaly ke slavnostnímu pasování do řad školáků. Mezitím paní učitelka Zálešáková promluvila k rodičům a předala jim slavnostně svázanou ruličku papíru s návodem, jak se starat o předškoláka. Poté následoval slavnostní nástup dětí, které se jednotlivě představily a z rukou učitelek přebraly slavnostní šerpu, svoje opravdové první vysvědčení a dárkový balíček pro předškoláka. Po společném fotografování následovala hostina. Děti si smlsly na zmrzlinovém poháru, ťukly si na zdraví dětským šampaňským a oddaly se hracím radovánkám.


Rodiče s učitelkami zatím u kafíčka a cukroví, které bylo pro ně připraveno, vzpomínali na začátky docházky dětí do MŠ a řešili všední starosti i radosti. Čas v příjemném rozhovoru rychle plynul, rodiče s dětmi se postupně loučili. Čekal nás ještě poslední společný týden v mateřské škole. Bude se nám určitě po našich školáčcích stýskat, všichni ale slíbili, že na nás nezapomenou a určitě se přijdou pochlubit se svým prvním školním vysvědčení. Ať se jim daří !!