Vánoční tvoření

Ve čtvrtek 11.12.2014 se v mateřské škole konalo tradiční vánoční tvoření dětí a rodičů, kteří si za asistence učitelek MŠ vyráběli drobné vánoční dekorační předměty. U čtyř stanovišť ve třídě Hvězdiček i Sluníček se sešli rodiče s dětmi, aby si vlastnoručně pro zkrášlení interiéru svých domovů vyrobili něco pěkného pro radost.

Tvůrčí aktivita všech zúčastněných byla příkladná, pod rukama děti za asistence jejich maminek či tatínků vznikaly vánoční svícínky, drobné papírové ozdoby, přáníčka a nechyběl ani kapr s šupinkami jako dekorace na štědrovečerní stůl. V příjemné atmosféře podbarvené pouštěním vánočních koled šla práce od ruky všem zúčastněným.


U stolečků se rozproudila čilá debata zúčastněných, kteří si při kafíčku či horkém čaji stačili i při lepení, stříhání či kreslení sdělit, jak jsou přichystaní na svátky vánoční, jestli už Ježíšek odnesl za okny dopisy dětí s jejich přáním a všichni vyjádřili naději, že se snad na svátky vánoční dočkáme i bílé nadílky, která by přinesla hodně radosti hlavně našim dětem.


Účast na vánočním tvoření byla vysoká, sešlo se kolem 35ti dětí se svými maminkami , tatínky či babičkami, kteří si pochvalovali příjemnou atmosféru, která zavládla při společném setkání. Těší nás zájem rodičů o tuto akci a už se těšíme na tu příští, až nám přírodu prozáří sluneční paprsky a my se opět sejdeme u tvoření jarního.