Mikulášská besídka v MŠ

16.prosince jsme v mateřské škole očekávali velkou návštěvu. Jednak jsme se těšili na rodiče, babičky, dědečky a ostatní příbuzenstvo, které se přišlo podívat na naši tradiční besídku s nadílkou, ale hlavně na Mikuláše s košem dobrot pro děti.

I když nás už od poloviny října trápila hromadná nákaza neštovicemi, zvládli jsme se dát jakž takž dohromady, abychom mohli všem návštěvníkům předvést, co jsme se už ve školce naučili. Pro hojnou návštěvu jsme si připravili pásmo básniček, písniček, hravého cvičení a navrch přidali s nejstaršími dětmi ještě svižné aerobikové tance na skladby Maxim turbulence „Rolničky“ a „Zvonky“, které měly velký úspěch.


Děti byly zpočátku ostýchavé, protože řada z nich před tak velkým publikem ještě nikdy nestála. Nadšený potlesk rodičů však pomohl dětem od trémy a všechny se snažily, aby naše vystoupení dopadlo co nejlépe, což si myslím, že se opravdu podařilo. Na závěr besídky k nám opravdu zavítal Mikuláš a nepřišel sám. Vzal s sebou rohatého čertíka, ze kterého šel malinko strach, ale děti ho už znaly z předešlé návštěvy v mateřské škole, takže ostych a strach vystřídalo spíše těšení na mikulášský balíček, který všichni se zvědavostí prohlíželi a hledali v něm své oblíbené dobroty.


Na závěr jsme si společně zazpívali a písničkou „Vánoce, vánoce přicházejí“ a přivítali tak blížící se nejkrásnější svátky v roce.