Návštěva myslivce v mateřské škole

Ve úterý 27.1.2015 navštívil naše děti v mateřské škole pan Vladimír Vlček, člen mysliveckého sdružení z Tlumačova. Příjemně strávená hodina s jeho zajímavým vyprávěním zaujalo všechny zúčastněné děti ze třídy „Hvězdiček“ a „Sluníček“ spolu se třídními učitelkami. Dověděli jsme se, jak se starat o zvířátka v zimě, prohlédli jsme si myslivecké potřeby, bez kterých se ten správný myslivec v lese neobejde.

Děti  se podívaly, jak vypadá okolí školky zblízka prostřednictvím zapůjčeného dalekohledu, který řada dětí sotva unesla. Byl velký, těžký, ale určitě se z něj myslivcům dobře pozoruje zvěř z posedu a nestane se, že by přehlédli v revíru nějakou škodnou. Děti velmi zaujalo jelení paroží, které si mohly prohlédnout, zkusit, že je tvrdé a pevné a proto není divu, že se z něj vyrábí třeba rukojeť dlouhé dýky, kterou jim myslivec přinesl také ukázat.


Chlapce zaujali prázdné, vystřílené nábojnice, které si můžeme ve školce nechat. Po zvídavých dotazech dětí, které zajímalo, jak a kde zvířátka v zimě spí, kolikrát za den jedí, co mají nejraději apod., jsme se vypravili na školní zahradu k našemu krmelci, do kterého dáváme pravidelně zvířátkům z nedalekého lesa samé dobroty. Nejvíce jim chutná suché staré pečivo, jablíčka, mrkev a pan myslivec nám slíbil také dodávku sena, které mají zvířátka moc rádi. Za asistence pana myslivce jsme doplnili dodávku potravy pro srnky a zajíce, kteří si k našemu krmelci vždy najdou cestu, o čemž neklamně svědčí čerstvé stopy kolem něj.
Děkujeme také rodičům, že nám pomáhají v této užitečné aktivitě a nosí zbytky starého pečiva, které by možná skončilo v popelnici a tím podporují naši snahu naučit děti milovat přírodu kolem sebe a nebýt lhostejní k živým tvorům, které potřebují hlavně v současné bílé zimě naši pomoc. Současně děkujeme i panu Vlčkovi, který si na nás udělal v dnešní zasněžené dopoledne čas a obohatil naše znalosti o zvířecím světě o nové a zajímavé poznatky.


Těšíme se na jeho příští návštěvu a jeho slib, že nám určitě přinese ukázat jednu ze svých početných mysliveckých pušek. A to bude něco pro naše kluky! Už dnes se na tento zážitek moc těší.