Pozvánka pro rodiče předškolních dětí

Srdečně zveme rodiče předškolních dětí na společnou třídní schůzku s vedením základní školy Tlumačov a učitelkami 1.tříd ZŠ. Hlavní náplní schůzky bude zápis vašeho dítěte do 1.třídy ZŠ + informace týkající se organizace a průběhu zápisu. (Zápis proběhne 3.února 2015 – bližší informace budou zveřejněny před akcí).

Schůzka proběhne ve čtvrtek 22.1.2015 ve třídě „Sluníček“ v MŠ v 16.00 hod.


Přijďte, prosím, pokud možno bez dětí, abyste si mohli v klidu vyslechnout důležité informace k zápisu do 1.třídy základní školy.


Děkujeme!