ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2015/2016

STANOVENÍ PODMÍNEK PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O PŘIJETÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Tlumačov, okres Zlín, příspěvková organizace, po dohodě se zřizovatelem obcí Tlumačov a v souladu s § 34 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání ve znění pozdějších předpisů, stanoví následující upřesnění pro podávání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2015/2016.

 

Místo pro podávání žádosti   Mateřská škola Tlumačov,
  Masarykova 63 (ředitelna školy)
Termín   Úterý – 14. 4. 2015
  Středa – 15. 4. 2015
Doba pro podávání žádosti    8.00 – 10.00 hod.
  12.00 – 13.30 hod.

Při podávání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání předloží zákonný zástupce rodný list dítěte a potvrzení registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost o tom, že se dítě podrobilo stanovenému pravidelnému očkování.
(Děti registrované u MUDr.Gelnarové – tiskopisy jsou k dispozici přímo na zdravotním středisku v Tlumačově, ostatní si mohou před zápisem tiskopisy týkající se potvrzení očkování  vyzvednout u ředitelky MŠ  nebo vytisknout z webových stránek MŠ Tlumačov.)

Upozorňujeme rodiče, že tento zápis je vyhlášen pro celý školní rok 2015/16, tedy na dobu od 1.9.2015 – 31.8.2016.
Zápisu pro nový školní rok se musí znovu zúčastnit i rodiče s dětmi, kteří již u zápisu byli minulý rok a jejichž žádosti nebyly vyřízeny kladně.