Návštěva divadla ve Zlíně

V pátek 19.6.2015 jsme s dětmi navštívili Městské divadlo ve Zlíně. Už od samotného rána jsme si povídali o pohádce, kterou nastudovali herci zlínského divadla s názvem „Plaváček“ aneb „Tři zlaté vlasy děda Vševěda“.

Autobus nás dopravil až na místo samotné a my jsme se pohodlně usadili do plyšových sedadel a s nedočkavostí čekali, kdy už se konečně rozhrne opona na jevišti a pohádka začne. Divadlo bylo plné slavnostně oblečených dětí a ty společně s námi sledovaly cestu statečného Plaváčka, který se vydal na dobrodružnou cestu za dědem Vševědem, aby u něj získal tři zlaté vlasy pro zlého krále, otce jeho vyvolené princezny. Že pohádka dobře dopadla, nemusím zcela jistě zdůrazňovat. Děti byly plně vtaženy do děje a slovně i mimicky se snažily pomáhat Plaváčkovi a hodným sudičkám, které mu celou dobu usnadňovaly dlouhou a nebezpečnou cestu. O tom, že se nám všem divadlo líbilo, svědčil dlouhotrvající potlesk dětí, které si několikrát vyvolaly herce zpět na jeviště. Děti už ví, že návštěva divadla je kulturní, společenskou akcí , proto se také oblékáme slavnostně, chováme se slušně a zdvořile, čímž vyjadřujeme úctu k herci a ostatním divákům.

Pevně věříme, že tyto zdvořilostní návyky vštípíme našim dětem natolik, že si je budou pamatovat i do dalších let. Proto považujeme návštěvu divadla už od raného dětského věku za velmi přínosnou. V přestávku naši mateřskou školu paní uvaděčka velmi chválila, ptala se odkud jsme, že kdyby se takto slušně chovaly všechny děti, jak by to bylo krásné, což nás hodně potěšilo. Její zkušenosti a zážitky byly totiž hodně negativní.

V příštím školním roce si proto opět zajedeme do divadla a dle aktuální nabídky si vybereme zase nějakou pěknou pohádku. Takže zlínské divadlo, za rok nashledanou!