Návštěva Kurovického lomu

Kurovický lom určitě zná každý správný tlumačák a také vy jste se minimálně už jednou byli se svými dětmi podívat na panenskou přírodu, kterou tato lokalita nabízí. Dne 8.června naše děti navštívily Kurovický lom tak trochu jinak a objevovaly jeho krásy. Po třech skupinách, které byly postupně dopraveny mikrobusem až na samotné místo se ocitly v krásném přírodním prostředí Kurovického lomu, kde byl pro ně připraven program.

Pod záštitou neziskové organizace Escargot ze Zlína, která připravila výukový program pro mateřské školy, děti zábavnou formou objevovaly krásy přírody. Dnes už ví, že se tady objevují čtyři základní barvy : Zelená-tráva, modrá-voda, oranžová-písek, růžová-chráněné květiny. Prošly se okolo lomu a pozorovaly živočichy , kteří tady žijí v malých tůňkách. Děti byly poučeny, že rostliny, které rostou v lomu se nesmí trhat, protože se nacházíme v chráněné oblasti. Následovalo seznámení s ptáky, brouky, plazy, obojživelníky a to pomocí zábavné hry:  „Co jsem?“ – pantomima a předvedení pohybu.

Děti se dověděly, že stejně jako rostliny, tak i živočichové jsou chránění díky tomu, že jejich populace je téměř na pokraji vyhynutí. Vyslechly si pohádku o čolkovi a byly přímo zapojeny do děje, který pohybem znázorňovaly.  Dětem bylo vysvětleno, že se nesmí chytat ani ubližovat těmto živočichům.

Cestou, necestou, lesem, nelesem, jsme došli až nad samotný lom, kde bylo pro děti vytvořené přírodní posezení ze dřevěných klád. Zde se dozvěděly, jaké stromy rostou v lomu: lípa, akát, dub. Přímo na místě shlédly lilii zlatohlávka, kopretinu bílou, kruštík polabský, hořec křížatý. Děti se snažily samy tyto rostlinky poznávat a určovaly barvu i velikost.

Čas, který jsme strávili v chráněné památce rychle utekl a my jsme si odtud odnesli spoustu zážitků a užitečných informací, díky kterým budeme zase ohleduplnější k naší přírodě a určitě se jí budeme snažit chránit a pomáhat jí.