Výlet do Kroměříže

Ve středu 24.6.2015 jsme s dětmi vyrazili na polodenní výlet do Kroměříže. Hned po ranní svačince jsme se nalodili na palubu autobusu pana Vejmělka, který nás věrně vozí už několik let na naše výlety. Kroměříž máme kousek, takže netrvalo dlouho a byli jsme v cíli naší cesty. Od zámku jsme se pustili přímo do jeho zahrady, kde jsme původně předpokládali, že nasedneme hned v 8.00hod na vláček a projedeme se celým objektem.

Bylo nám však řečeno, že vláček jezdí  mimořádně až od devíti hodin, operativně jsme změnili své plány a pustili se pěšky k prohlídce zvířátek v Podzámecké zahradě. Při procházce Podzámeckou zahradou v Kroměříži jsme se kromě romantických staveb, rybníků a vzácných dřevin setkali také s živou přírodou v podobě zoo koutku a voliér se zvířaty. Po parku se volně procházejí různě zbarvení pávi. V blízkosti zámku jsou umístěny voliéry s ptáky (holoubek diamantový, korela chocholavá, kanár, andulka, hrdlička chechtavá) a opicemi (makak červenolící a pavián pláštíkový). U stavby zvané Paví dvůr jsme si prohlédli bažanta, straku, sojku, havrana polního, husu domácí, krůtu nebo husu pomořanskou. Ve výběhu jsme pozorovali kozu domácí, osla nebo daňka skvrnitého. Dětem se nejvíce líbilo u opic, shlédly tady také nutrie, slepice, kohouty, kočky a exotické ptactvo. Obdivovali jsme také pávy, jeden z nich se nám pyšně chlubil svým peřím, jak uvidíte v naší fotogalerii.

V 9.15 hod. jsme měli objednanou prohlídku kroměřížského zámku. Každý z nás popustil uzdu své fantazie a na chvíli se stal princeznou či princem při prohlídce nádherných zámeckých komnat, kterými jsme procházeli. Poutavé vyprávění paní průvodkyně, která děti jednoduchým pohádkovým výkladem seznamovala s historií a obyvateli zámku, děti zaujalo natolik, že si s velkým zájmem prohlížely nádherné křišťálové lustry, lovecké trofeje a také obrazy panovníků a šlechtičen, které tady kdysi žili. Prohlídka trvala 45 minut a všechny děti byly soustředěné a pozorně sledovaly výklad naší průvodkyně. Po malé svačince z domova jsme se vypravili zpět do podzámecké zahrady, kde už na nás čekaly dva vláčky, které nás provezli celou zahradou.

Projížďka trvala bezmála min, byla provázena doprovodným slovem průvodce, prokládaná pěknými písnička autorů Uhlíře a Svěráka, takže se nám to pěkně jelo. Při projížďce Podzámeckou zahradou jsme kromě romantických staveb, rybníků a vzácných dřevin viděli také volně chodící pávy a kačeny s mláďaty. Prodloužená prohlídka zámku a také delší projížďka vláčkem nám bohužel už nedovolila návštěvu muzea a Květné zahrady. Příště si naplánujeme výlet do Kroměříže na celý den, protože je tady spousta zajímavých míst, která stojí za shlédnutí. Přesto jsme byli s výletem spokojeni. Vzhledem k naší neuskutečněné návštěvě muzea nám zůstalo ještě 15,- Kč na každé dítě. „Hvězdička“ byly proto v pátek na točenou zmrzlinu v místí trafice a za zbytek financí jim paní učitelky koupily oplatek a bonbóny. Děti ze třídy „Sluníček“ si zbývajících korunek užily v pátek při výletě do Zlína na pohádku „Ovečka Shaun ve filmu“, když po jejím skončení zasedly v místním KFC na dobré, křupavé hranolky.