Nový školní rok je za dveřmi….

Prázdniny uběhly jako voda a za pár dnů přivítáme nový školní rok, který s sebou přinese zásadní změnu. Dovolte mi, abych Vás krátce seznámila s novinkami, které nás v letošním školním roce čekají.

Naše mateřská škola se od 1. září 2015 rozšíří o novou třídu, do které bude pravidelně docházet 18 nových dětí, takže naše mateřská škola pojme kompletně 74 dětí.  S nimi se rozroste také kolektiv zaměstnanců školy o dvě nové paní učitelky a uklízečku, která se bude starat o čistotu nových prostorů. Na pozici učitelek byly na základě konkurzního řízení přijaty paní učitelky Miloslava Latová z Malenovic a Vendula Baďurová z Kroměříže. Věřím, že společně vytvoříme soudržný kolektiv a připravíme pro děti příjemné, pohodové prostředí, ve kterém se budou cítit dobře a spokojeně. Nějaká ta dětská slzička sice zpočátku určitě ukápne, ale věřím, že společně toto adaptační období s úspěchem zvládneme. Úklidové práce bude ve škole vykonávat paní Jitka Bednaříková, která prostředí nové třídy velmi dobře zná, neboť byla ještě minulý rok zaměstnaná právě v ZŠ Tlumačov. V současné době probíhají dokončovací práce v nové třídě a koncem týdne, těsně před zahájením školního roku by měla být připravena přijmout v plné parádě a lesku nové školáčky, na které se všichni moc těšíme. S jejich rodiči se sejdeme na informativní třídní schůzce, která proběhne ve čtvrtek 27.8.2015 v 16.00 hod. v MŠ Tlumačov. Třídní schůzky pro ostatní rodiče budou na programu v 1. polovině měsíce září. Určitě se vám rádi pochlubíme fotografiemi z nové třídy, ale o něco později, až bude vybavena veškerým nábytkem, pomůckami a hračkami.
Vzhledem ke zvýšení bezpečnosti dětí ve škole spustíme od září nový zabezpečovací systém. U vstupu do prostor mateřské školy byla instalována bezpečnostní kamera a čtecí zařízení. Rodiče obdrží naprogramované bezpečnostní karty, které s pomocí čtečky zajistí bezproblémový vstup zákonných zástupců dětí do MŠ a naopak zamezí přístup nežádoucím osobám. Bližší informace budou rodičům podány na třídních schůzkách.
Ke změně dochází od 1.září v platbě úplaty za předškolní vzdělávání. Tkz. školné se platí za dítě pravidelně každý měsíc, od nového školního roku se školné zvyšuje na 470,- Kč. Tato částka se vypočítává na základě skutečných neinvestičních nákladů školy za minulý kalendářní rok. Podrobnosti naleznete v sekci dokumenty „Rozhodnutí ředitelky o stanovení úplaty za předškolní vzdělávání v mateřské škole“.
Naše školní zahrada je od července bohatší o nový herní prvek. V zadní části zahrady vzniklo kamínkoviště. Je to kruhový prostor ohraničený dřevěnými kuláči různých výšek, plný drobných kamínků a děti v něm naleznou prostor pro rozvoj představivosti, fantazie, hry a procvičí si manipulační schopnosti s přírodním materiálem. Mají tady k dispozici bedny s různými druhy a velikostmi kamenů, ze kterých mohou libovolně skládat a vytvářet různé stavby. Tento herní prvek vhodně doplňuje náš smyslový chodník pro bosé nohy, který byl v rámci environmentální výchovy vybudován před rokem. V nastávajícím školním roce bychom chtěli v nastaveném směru budování přírodní zahrady pokračovat a nechat postavit na školní zahradě přírodní vrbový tunel, který by jako přírodní prvek sloužil dětem k jejich hrám.
Nadále budeme pokračovat ve vzdělávání dětí podle našeho Školního vzdělávacího programu, který je Vám všem dostupný k nahlédnutí v mateřské škole. Na děti čeká řada zajímavých činností v rámci řízených aktivit v mateřské škole, spousta zajímavých školních akcí, mezi kterými nebudou chybět divadla, koncerty, kouzelnická představení, karneval, výlety, drakiáda, spaní v mateřské škole, tvoření s rodiči a jiné zajímavé akce. Dle vašeho zájmu zorganizujeme pro děti opět podzimní návštěvy solné jeskyně v Otrokovicích a na jaře zahájíme plaveckou výuku pro starší děti, která bude probíhat v kroměřížském plaveckém bazénu. Podrobnosti budou rodičům sděleny na třídních schůzkách.
Stravné pro děti se platí u vedoucí školní jídelny při ZŠ Tlumačov paní Mileny Huráňové a to v termínu čtvrtek 27.8. od 7.00 – 9.00 hod. a od 11.00 – 16.00 hod. a v pátek 28.8. od 7.00 – 9.00 hod. a od 11.00 – 14.00 hod.
Prosím, přečtěte si také aktualizovaný školní řád mateřské školy v sekci dokumenty, kde se dovíte spoustu důležitých informací o chodu školy a organizaci výchovně vzdělávací práce s dětmi.
Závěrem Vám všem přejeme hezký zbytek prázdnin a těšíme se s Vámi všemi na shledanou s dobrou náladou a úsměvem na rtech 1. září 2015 u nás v trojtřídní Mateřské škole Tlumačov.