UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE

Oznamujeme rodičům, že od pondělí 21.9.2015 do pátku 25.9.2015 bude probíhat předávání bezpečnostních karet v MŠ Tlumačov. Předání karet na podpis (dle volby rodičů 1 – 2 ks) bude probíhat v odpoledních hodinách v kanceláři ředitelky školy: od 14.00 – 16.00 hod.
Bezpečnostní systém bude spuštěn od čtvrtka 1.10.2015.

Informace o kartách
karty jsou opatřeny evidenčním číslem, přikládají se ke čtečce u vchodu do chodby MŠ. V ten moment je aktivizován elektronický zámek, který umožní otevření dveří do školy.

Prosíme, dveře za sebou zavírejte, nepředávejte je cizím osobám.

Karty jsou naprogramovány na dobu:
6.00 – 8.00 hod. a 14.00 – 16.00 hod.
Mimo tento čas se do školy dostanete na zazvonění do jednotlivých tříd.