Halloween v mateřské škole

Halloween, svátek, který je úzce spjat s tradicemi a zvyky starých Keltů, nemá v České republice dlouhou tradici. Oblíbily si jej však v poslední době i naše děti. Na tento týden si paní učitelky připravily zajímavé činnosti a aktivity.

Hlavním bodem byla výstava dýní, kterou si děti už od pondělí nosily do mateřské školy. Okrasné dýně jste mohli najít také ve třídě nejmenších dětí z Berušek, které z nich vyráběly zajímavá zvířátka a připravily si také  strašidelný halloweenský koutek. Děti ze třídy Hvězdiček zkusily společně s paní učitelkou vydlabat dýni, ochutnaly jí a společně vylupovaly dyňová jadérka.
Závěrem si rozsvítily své dílo a měly ohromnou radost z toho, jak se na ně jejich dýně směje a svítí.