Vánoční besídka v mateřské škole

V letošním školním roce se zvýšením kapacity školy a otevřením nové třídy „Berušek“, došlo k organizační změně v pořádání zimní besídky v MŠ. Každým rokem jsme pro rodiče pořádali Mikulášskou besídku s nadílkou, kde se společně prezentovala se svým programem celá mateřská škola.

V současné době, kdy má MŠ 74 dětí, jsme museli přikročit k tomu, že besídky vánoční proběhly samostatně v každé třídě zvlášť, aby se všichni rodinní příslušníci mohli v klidu podívat na své děti, aby bylo pro ně naše vystoupení pohodové a nemuseli se tlačit v malém prostoru a nakukovat na své děti někde z koutku třídy. Nový model se v jednotlivých třídách osvědčil a v příštích letech v něm hodláme pokračovat.
Ve čtvrtek 16.12.2015 proběhla vánoční besídka ve třídě „Berušek“ a „Hvězdiček“. Děti se prezentovaly pásmem básniček, říkanek a písniček. Ti nejmenší z nové třídy se popasovaly s touto nezvyklou rolí velmi dobře a za pomoci učitelek předvedly svým rodičům a babičkám, jak se zvládly od září adaptovat na nové prostředí a předvedly, co se zvládly už od té doby naučit.
Děti ze střední třídy „Hvězdiček“ vystoupily taktéž s pásmem básniček, písniček ,říkanek a přidaly k tomu roztomilé tanečky a také dramatizaci pohádky „Budka v poli“, kterou zvládly velmi dobře a byly za to odměněny bouřlivým potleskem.
Nejstarší děti ze třídy „Sluníček“ vystoupily na své besídce o den později. Také ony představily pásmo básní, říkanek a písní, které se od začátku roku naučily a přidaly k tomu ukázky tanečků a cvičení, které každodenně provádí se svými učitelkami v rámci řízené činnosti s dětmi při pravidelných tělovýchovných chvilkách. Ve druhé části besídky vystoupily děti s taneční produkcí. Polovina třídy nacvičila s paní učitelkou Inkou taneční vystoupení na píseň „Těšíme se na Ježiška“, druhá polovina dětí s paní ředitelkou Hankou předvedla své pohybové vlohy u písničky Hanky Zagorové „Zima, zima, zima“.
Všem dětem se vánoční besídka podařila na jedničku, věřím, že se líbila i všem zúčastněným. Paní učitelkám patří poděkovaní za nácvik, sestavení programu , za nápadité provedení i pohybovou choreografii a dětem za nadšení a radost, se kterou se na vystoupení připravovaly a bez ostychu zvládly předvést, co všechno už dokážou.