Potvrzení o zaplacení školného za rok 2015:

Zákon č.586/1992 Sb. o dani z příjmu v platném znění, umožňuje rodičům uplatnit slevu na dani ve výši poplatků za školné dítěte v MŠ zaplacených v kalendářním roce 2015.
Potvrzení si můžete vyzvedávat ve svých třídách od středy 20. ledna 2016.

Potvrzení přiložíte k daňovému přiznání nebo jí odnesete do mzdové účtárny zaměstnavatele, jestliže zpracovává daňové přiznání za Vás.
V čem daňové zvýhodnění spočívá?
Rodiče si budou moci snížit daň o náklady, které vydávají za pobyt dítěte v mateřském anebo jiném zařízení určeným pro péči o dítě předškolního věku.
Maximální výše roční slevy na jedno dítě je ohraničena částkou měsíční minimální mzdy.
Pro letošní rok jde tedy o 9.200 korun.
Slevu si budou moci uplatnit rodiče, jenž v daném roce prokazatelně doloží náklady za dítě v zařízení pro dítě předškolního věku. Aby si rodina tuto slevu mohla uplatnit, musí s ním dítě žít ve společné hospodařící domácnosti. Slevu může uplatnit jen jeden vyživující.