PROJEKT: „ Koukají na nás dobře? “

Vážení rodiče, nabízíme Vám prostřednictvím společnosti Prima Vizus, která se věnuje problematice preventivního screeningového vyšetření zraku předškolních dětí tuto moderní metodu i v naší MŠ.

Provádí ho zdravotničtí pracovníci pomocí speciální vyšetřovací videokamery PlusoptiX. (Děti se pouze dívají do této speciální kamery, která snímá přes počítač oko a dokáže odhalit i vážnou, skrytou oční vadu dítěte. Když se na ni přijde včas, je vyšší šance na její odstranění.)
Dostali jste do Vašich skříněk na šatnách informační leták ohledně tohoto screeningového vyšetření zraku. Prosíme, řádně si jej pročtěte a co nejdříve zapište do připravených seznamů Váš zájem o provedení tohoto vyšetření ( tiskopisy k dispozici v jednotlivých třídách). Některé děti ho už u nás absolvovaly v minulých letech ke spokojenosti všech rodičů, kteří s vyšetřením souhlasili. Výsledky vyšetření přijdou přímo na Vaši adresu v zalepené obálce.

Vyšetření stojí 150,- Kč, které uhradíte u třídních učitelek v mateřské škole. Od firmy provádějící tomto preventivní vyšetření očí dostanete doklad od zaplacení ( pojišťovna Ministerstva vnitra ho zpětně proplácí).

Prosím, hlaste svůj zájem o toto vyšetření u svých třídních učitelek  nejpozději do 27.4.2016.
Samotné screeningové vyšetření proběhne v MŠ dne:
24.5.2016 v 8.30 hod.