Den Země ve Starém Městě

Ve čtvrtek 28.4.2016 jsme s dětmi ze všech třech tříd MŠ vyrazili na polodenní výlet do Starého města. V areálu bývalého KOVOSTEELU, firmy, která se zabývá zpracováním odpadu, probíhala akce s názvem „Den Země“ s environmentálním zaměřením.

Hned po registraci u vchodu do areálu se děti projely oblíbenou mašinkou STEELINKOU, prohlédly si KOVOZOO, které bylo znovu letos obohaceno o nová kovová zvířátka, děti se s chutí proběhly dřevěným bludištěm a už se těšily na hry a soutěže, které byly pro ně připraveny a probíhaly na deseti stanovištích:
– Červená karkulka – Děti procházely branou z vrbového proutí a sbíraly po cestě odpadky, které třídily do barevných nádob dle druhu odpadu
– Peklo s čertíky – děti nosily „žhavé“ uhlíky a házely je pod kotel, u půvabných čertic házely míčky a kroužky do otvorů dřevěných čertů
– Otesánek – děti procházely překážkovou dráhu
– Čarodejnice – děti „létaly“ na koštěti
– Dědeček a babička – děti vybíraly zdravou stravu pro Otesánka, kterou třídily do zdravého proutěného koše
– Vodníci – lovení rybiček na udice
– Vodnice – běh a kličkování dětí mezi dřevěnými vlnami, hod rybami do kádě
– Král + princezna – zpěv písně, přednes básničky
– Maják + loď – piráti – plnění drobných úkolů
– Indiáni – slalom mezi překážkami
Po splnění úkolů na stanovišti jsme pro mateřskou obdrželi různé reklamní předměty a drobné dárečky. Po občerstvovací přestávce se děti ještě zúčastnily veselé diskotéky za asistence tří prasátek a klauna, kteří je vtáhli do víru tance a veselí, které si děti s chutí užívaly.
Se staršími dětmi jsme navštívili visuté můstky, které vedou nad celým areálem a z výšky jsme pozorovali dění pod námi. Uchození, unavení, ale spokojení s krásně stráveným dopolednem jsme se vrátili k autobusům, které nás v pořádku dopravily zpět do naší mateřské školy. Akce „Den Země“ byla velmi vydařená a určitě se jí, pokud bude možnost v příštím roce zúčastníme znova.