Celodenní školní výlet do ZOO Lešná

Blížící se konec školního roku se nese vždy ve znamení školních výletů mateřské školy. Ani letos tomu nebylo jinak. Díky hojné účasti rodičů ve sběru starého papíru, jsme si mohli dovolit uspořádat celodenní školní výlet do ZOO na Lešnou a dopravu si plně uhradit z výtěžku za sběr.

Do zoologické zahrady jsme dorazili hned brzy ráno v pondělí 6.6.2016 a přistihli zvířátka při ranní snídani. Hned ze začátku jsme se zdrželi u výběhu žiraf a zeber a s údivem pozorovali, že žirafa to opravdu s dlouhým krkem nemá jednoduché. Děti zajímalo , jak takové velké zvíře spí, jak pije vodu, jak smrká a spoustu a spoustu věcí, nad kterými přemýšlí dětská dušička. Každá třída si stanovila vlastní trasu s přihlédnutím na individuální fyzické schopnosti dětí. Když bylo potřeba, děti odpočívaly a hlavně každou chvilku je zajímalo, kdy budeme zase jíst. Všichni víme, že na výletě nejvíc chutná.

Při svém putování ZOO Lešná jsme viděli spoustu zvířátek, nejvíce úspěchů měli asi opičky, lvi, sloni a hlavně rejnoci. Paní učitelky pro ně zakoupily odvážným dětem dobrůtky a společně jsme je zkoušeli krmit. I když se to ne vždy povedlo, odnášíme si ze zátoky rejnoků hodně zážitků. Nějaký čas jsme pro změnu strávili i na dětském hřišti, kde si děti užily všech dostupných atrakcí.
Naše návštěva zoologické zahrady se protáhla až do 14.30 hod, kdy jsme se společně zase sešli u autobusu, abychom se připravili na cestu domů. Všechny děti i ty nejmenší zvládly tu svou trasu bez problémů, pořád bylo na co se dívat a poznávat faunu z různých koutů světa. Však jsme si tento výlet náležitě užili a podle ohlasů dětí, byly všechny moc spokojené..