Malíř Pastelka

Ve čtvrtek 3.6.2016 jsme v naší mateřské škole očekávali vzácnou návštěvu. Malíř Pastelka se objevil na školní zahradě hned ráno, když nás sluneční paprsky vytáhly ven, abychom se pochlubili s našimi výtvarnými dovednostmi.

Děti s údivem pozorovaly blížící se návštěvu, malíř Pastelka opravdu přišel mezi nás. V bílém plášti celém od barev, s paletou a štětcem, černým knírkem a bílým malířským baretem se objevil ve dveřích a děti rázem zpozorněly. Společně jsme se s ním přivítali a poslechli si, proč vlastně dnes mezi nás přišel. Chtěl by prý vědět, co už děti umí nakreslit. Proto každému z nich rozdal barevné křídy a děti nelenily a s chutí se pustily do práce. Chodníky školní zahrady se brzy zbarvily všemi barvami jako letní louka. Děti kreslily sluníčka, domečky, princezny, květinky a jiné zajímavé věci, které jsme si všichni společně s učitelkami a malířem Pastelkou, který nešetřil chválou, prohlédli.

Obrázky se opravdu vydařily. Snad se z nich budeme těšit ještě nějakou dobu, než nám chodníčky spláchne deštík. Malíř Pastelka rozdal všem dětem odměny a slíbil, že se brzy mezi ně jistě přijde podívat. Dopoledne plné kreslení se vydařilo a všichni byli spokojeni.