Rozloučení s předškoláky

Rok se sešel s rokem, je tu konec června a s ním loučení s našimi předškoláky. V pondělí  27.6.2016 jsme se společně s rodiči sešli ve třídě Sluníček, abychom popřáli našim předškolákům hodně štěstí v 1.třídě a předali jim drobné dárky.

Slavnostní odpoledne zahájila paní ředitelka přivítáním všech zúčastněných. Poté následovala krátká prezentace našich dětí, které ve svých básničkách zavzpomínaly, jak šel čas v mateřské škole. Od prvních okamžiků , kdy se se slzičkami v očích smutně loučily s maminkami, až po dnešní okamžiky, kdy jsem se sžili natolik, že se jim bude s kamarády a paní učitelkami těžko loučit. Ale čas jde dál a zase na ně čeká nová výzva – 1.třída základní školy. Po skončení 1.části  programu se slova ujala opět paní ředitelka, která pobavila rodiče úsměvnými výroky našich dětí, kterým jsme se tento rok hodně zasmály. Potom už nastoupily opět naši školáci, kteří  navštěvovali kroužek angličtiny v mateřské škole a předvedli svou znalost anglického jazyka.

Převlečeni za zvířátka nám zazpívali a ukázali , jak to chodí na takové zvířecí farmě a za to sklidili nemalý úspěch. Než se děti připravily na slavnostní část programu, paní učitelka Jindra Zálešáková promluvila ke všem rodičům a předala jim papírovou ruličku, která skrývala desatero poučení pro školáky a jejich rodiče, které by mělo být manuálem pro výchovu budoucích školáčků. No a potom už nastoupily děti, které po prázdninách opustí naši mateřskou školu. Představily se svými jmény a převzaly od svých třídních učitelek dárkový balíček pro předškoláky, své první opravdové vysvědčení a památeční šerpu.

Po slavnostním fotografování se děti odebraly k prostřenému stolu, tátové nám pomohli otevřít dětský šampus a na stole na ně čekalo sladké překvapení. Paní Vraťka Zlatušková upekla pro naše předškoláky nádherný dort ve tvaru sluníčka se 17ti paprsky. To je totiž počet dětí, který nás po prázdninách opustí. Děti se s chutí pustily do dortu a že jim chutnalo o tom není pochyb. Paní Zlatuškové patří velký dík, protože upekla ne jeden dort, ale překvapila i děti ze třídy Berušek a Hvězdiček, které dostaly darem taktéž tuto dobrotu – dost ve tvaru hvězdičky a dort s květinkami a beruškami (více v článku Sladké mlsání). Po slavnostní hostině následovala volná zábava.

Děti si hrály a rodiče alespoň na chvíli zapomněli na denní spěch a starosti, u kávy a výborných zákusků si popovídali, zasmáli se a doufám, že spolu s námi strávili příjemné odpoledne. Na závěr popřejme našim předškoláků hodně štěstí v novém školním roce, kdy zasednou do školních lavic, aby se naučili písmenka z abecedy, aby se seznámili s tajemstvím matematiky a aby si určitě při všech těchto nových povinnostech vzpomněli na svou mateřskou školu, kde mají dveře stále otevřené. Rádi je přivítáme i v příštím školním roce, kdy se už jako školáci určitě přijdou pochlubit se svým prvním opravdovým vysvědčením.