Naše návštěva u hasičů

27.9.2016 jsme se s dětmi vypravili do místní hasičské zbrojnice, kde byl pro nás připraven den otevřených dveří. Po příchodu na místo nás přivítali  místní hasiči v modro žlutých uniformách.

Pan Milan Žák nám v podrobném výkladu představil hasičská auta, která byla vystavena před hasičskou zbrojnicí. Děti si je prohlédly  také zevnitř, když si vyzkoušely, jaké je to sedět v tak velikém autě. To byla, panečku, výška! Dále děti shlédly veškerou hasící techniku a poslechly si houkačku na autě, která zněla tak silně, že byla slyšet až k nám do mateřské školy. Děti obdivovaly modré majáčky na hasičském autě a záchranný člun, který mají naši hasiči taktéž k dispozici. Velké pozornosti  zvláště klučičí části naší školky se těšila rozsáhlá výstavka miniaturních hasičských autíček. Bylo jich tolik, že kdybychom je měli spočítat, strávili bychom tady celé dopoledne. Následovala prohlídka hasičské šatny, kde jsme viděli hasičské oděvy a požární helmy, které si děti také mohly vyzkoušet. S údivem jsme pozorovali hasiče, který byl oblečen přímo k požárnímu výjezdu. Děti poznaly, že není lehké na sobě nosit těžké boty, kalhoty, helmu, kyslíkový přístroj a k tomu zvládat ještě náročnou činnost, kterou hašení požáru bezesporu je. Naše prohlídka končila v patře hasičské zbrojnice, kde si děti prohlédly sbírku vítězných pohárů místních hasičských družstev soutěžících v požárních znalostech a dovednostech. Děti si prolistovaly kroniku, prapory a sbírku starých hasičských přileb. S nadšením uvítali drobnou sladkost a malé reklamní předměty, které nás na závěr naší návštěvy čekaly. Odcházeli jsme spokojeni a děti si měly celou cestu do školky o čem povídat.

Děkujeme všem hasičům, kteří se nám po celou dobu naší návštěvy ochotně věnovali a s trpělivostí odpovídali na zvídavé dětské dotazy. Přejeme jim do jejich náročné dobrovolné činnosti hodně chuti a elánu a hodně sil při hašení požárů.