Podzimní tvoření u Berušek

Nahlédněte s námi na chvilku do třídy Berušek. Ač  jsou to ti nejmenší v naší školce, ale jak jsou šikovní!! Někteří ještě ne tříletí a ostatní tří až čtyřleté děti pod vedením naší kreativní paní učitelky Barunky, která překypuje tvůrčí energii a připravuje denně pro naše děti různé zajímavé činnosti už zvládly od začátku roku vytvořit spoustu pěkných výrobků.

Po ranních hrách, tělovýchovné chvilce a dobré ranní přesnídávce následuje blok řízených činností a mezi ně patří také výtvarné a pracovní aktivity. Děti se učí kreslit, malovat, pomalu se seznamují s nůžkami, s papírem a různými netradičními výtvarnými technikami. Podzim, jako jedno z ročních období, skýtá nepřeberné množství námětů, překvapuje barvami a nabízí dětem spoustu nápadů na společné tvoření. Nahlédněte s námi do naší podzimní fotogalerie, do šatny našich Berušek, kde jsou prezentovány pro rodiče jejich práce a sami posuďte, jak jsou naše děti šikovné a co už pod vedením paní učitelky Barunky zvládnou vytvořit. Stojí to za to!!