Podzimní tvoření u Sluníček

Ani děti ze třídy Sluníček nezůstávají v podzimním tvoření pozadu. I ony vyrábějí pod vedením svých učitelek vkusné a líbivé výtvory, kterými se můžeme pochlubit rodičům i Vám všem v naší krátké prezentaci našich výrobků.

Děti se učily poznávat barvy podzimu, společně vytvořily krásný barevný strom z jemných šátků, vyrobily našemu skřítkovi Podzimníčkovi prstové  kamarády skřítky z podzimních listů, vytvářely z přírodnin klobouk pro Podzimníčka, vykouzlily krásnou paletu barev s pomocí přírodnin a posbíraných barevných listů.

K tradičnímu podzimu patří i pouštění draků, proto se na nástěnce v šatně objevily různé druhy papírových draků. A protože víme, že není drak jako drak, povídali jsme si i o dráčkovi z pohádky, o dráčkovi Odpaďáčkovi, který má čtyři hlavy a umí třídit odpad a v neposlední řadě i o dráčkovi Soptíkovi, kterého známe z pohádky jako pomocníka hasičů. ¨

Prohlédněte si výrobky našich dětí ze Sluníček!.