Daňová sleva za pobyt dítěte v MŠ

Potvrzení o zaplacení školného za rok 2016:
Zákon č.586/1992 Sb. o dani z příjmu v platném znění, umožňuje rodičům uplatnit slevu na dani ve výši poplatků za školné dítěte v MŠ zaplacených v kalendářním roce 2016.

Zákonní zástupci dětí, kteří budou slevu uplatňovat, vyplní příslušný formulář:
„Potvrzení o výši vynaložených výdajů za umístění dítěte v mateřské škole“ (k dispozici v MŠ nebo možnost stažení z webových stránek MŠ Tlumačov – Dokumenty) a předají ho paní učitelce Janě Řezníčkové (třída Hvězdiček) (osoba pověřená vedením evidence úplaty za předškolní vzdělávání) k doplnění celkové částky.

Potvrzení se bude vydávat od pondělí  16. ledna 2017.

Potvrzení přiložíte k daňovému přiznání nebo jí odnesete do mzdové účtárny zaměstnavatele, jestliže zpracovává daňové přiznání za Vás.

V čem daňové zvýhodnění spočívá?
Rodiče si budou moci snížit daň o náklady, které vydávají za pobyt dítěte v mateřském anebo jiném zařízení určeným pro péči o dítě předškolního věku.
Podle §35bb zákona o daních z příjmu lze za každé vyživované dítě uplatnit slevu do výše minimální mzdy, za rok 2016 až o částku 9900,- Kč.
Slevu si budou moci uplatnit rodiče, jenž v daném roce prokazatelně doloží náklady za dítě v zařízení pro dítě předškolního věku. Aby si rodina tuto slevu mohla uplatnit, musí s ním dítě žít ve společné hospodařící domácnosti. Slevu může uplatnit jen jeden vyživující.