Poznáváme naše tělo

Ve třídě „Berušek“ si děti v prvním únorovém týdnu povídaly o lidském těle. Učily se znát a pojmenovávat jeho jednotlivé části a poznávaly jeho funkce, důležité pro život člověka.

Se zájmem si prohlížely knížky – encyklopedie, knížky a obrázková leporela o lidském těle. Velmi je zaujala skládanka „Lidské tělo“, kdy s údivem pozorovaly, z čeho se to naše tělo opravdu skládá a že máme uvnitř něj nějaké kosti, vědělo opravdu jen málo dětí. S naší skládankou se děti dověděly mnoho poučných věcí a užily si u ní také hodně legrace (více ve fotogalerii). Od paní učitelky se také dověděly, jak se mají správně o své tělo starat, zdravě jíst, sportovat, konzumovat co nejvíce vitamínů v ovoci či zelenině, aby se jim vyhnula neodbytná chřipka, která už bohužel navštívila i naši školku. Jen tak malinko nakoukla dovnitř, my jí však mezi sebe nepustíme, protože jsme šikovné děti, které ví a umí své zdraví chránit před bacily.  Učíme děti správně a přiměřeně se oblékat a chovat tak, aby se před nimi chránily. 
Celý týden si děti nejen povídaly a dovídaly se nové a nové věci, ale také pečlivě kreslily své tělo, v pracovních listech označovaly zdravé a nezdravé potraviny, z papíru a vaty si vyrobily pěkné, „hřejivé“ rukavičky do sněhu, hezké barevné čepice do zimy a jiné zdařilé výrobky, které zdobí jejich šatnu. Pojďte se podívat alespoň na fotky, ať vidíte, jak se jim to povedlo!