Staráme se o ptáčky v zimě

Blíží se konec měsíce ledna, zima je tedy pořádná, nejen nám a dětem, ale také zvířátkům či ptáčkům. My si ve školce pochutnáváme na samých dobrotách, ale co ti chudáčci ptáčci, kteří hledají něco do zobáčků. Děti ze třídy Berušek a Hvězdiček se rozhodly, že si zahrají na kuchaře a
připraví pro ně speciální dobroty.

Děti se seznámily s tím, kteří ptáci
odlétají na zimu do teplých krajin a kteří u nás zůstávají. Podle
obrázků jsme pozorovaly ptáčky, kteří se slétají na naši zahradu, aby si
v krmítku vybraly zrníčka, která jim chutnají.
V obou třídách vypukla tvůrčí aktivita. Paní učitelky připravily dětem materiál – rozpuštěný tuk, různé druhy zrní a děti se pustily do práce. Z připravených ingrediencí vyráběly koule, obalovaly v nich šišky a ruličky od toaletního papíru. Tyto vlastnoručně vyrobené dobroty pověsily na školní zahradě a před školku na stromky. A že ptáčkům chutnalo!! Pozorovali jsme, jak se k této hostině slétají v hojném množství a pochutnávají si na připravených dobrotách. Tak ať vám, ptáčci, chutná…