ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY TLUMAČOV

STANOVENÍ PODMÍNEK PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O
PŘIJETÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Tlumačov, okres Zlín, příspěvková organizace, po dohodě se zřizovatelem Obcí Tlumačov a v souladu s § 34 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání  ve znění pozdějších předpisů, stanoví následující upřesnění pro podávání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2017/ 2018: podrobnosti dále >>

Místo pro přijímání žádosti: Mateřská škola Tlumačov, Masarykova 63
(ředitelna školy)
Termín: Středa 10. 5. 2017
8.00 – 10.30 hod.
12.00 – 13.30 hod.
Čtvrtek 11. 5. 2017
12.00 – 16.00 hod.

Při podávání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání předloží zákonný zástupce ke kontrole údajů průkaz totožnosti, rodný list dítěte a potvrzení registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost o tom, že se dítě podrobilo stanovenému pravidelnému očkování.
Potvrzení o očkování nemusí předkládat děti, na které se vztahuje povinná předškolní docházka od 1.9.2017.
Upozorňujeme rodiče, že tento zápis je vyhlášen pro celý školní rok 2017/18, tedy na dobu od 1.9.2017 – 31.8.2018.

Výdej žádostí bude probíhat od 1.dubna do 5. května 2017 v MŠ Tlumačov každý den od 8.00 – 16.00 hod.
(Zvoňte na zvonek Sluníčka nebo Hvězdičky uvnitř chodby u dveří do MŠ Tlumačov)
Žádost je možné vytisknout také z webových stránek MŠ, najdete ji v sekci „Dokumenty“.