Návštěva dětí v místní knihovně.

Měsíc březen byl vždy spojován s měsícem knihy. I my se snažíme našim dětem v dnešní době internetu, tabletů a čteček knih, přiblížit svět klasických pohádek a příběhů s bohatými ilustracemi, které byly a stále jsou našim milým společníkem.

Domluvili jsme si proto návštěvu v místní knihovně v Kulturním a informačním středisku v Tlumačově.  Hned po příchodu se nás ujala paní Petra Šimoníková, která se našim dětem ochotně věnovala celou dobu našeho pobytu. Ukázala jim nabídku knih, formou besedy si s dětmi povídala o jejich vztahu ke knihám a poskytla jim dostatek prostoru na vlastní seznámení s knížkami, jejich prohlížení a rozvoj řečové aktivity nad obrázky. Děti byly nadšené a hned po příchodu do mateřské školy jsme si podobnou knihovnu zařídili i v herně na koberci. Pomocí velkých kostek a dětského nábytku jsme poskládali a zařídili takovou čítárnu, kterou by nám leckdo mohl závidět.
Děti roztřídily do koutků této plochy knihy podle kategorií – leporela, pohádkové knihy, knihy o přírodě, verše a básničky, aj.  Usadily se na připravená křesílka či polštářky a se zájmem se „začetly“ do knih, které měly k dispozici. A že jich nebylo málo……. Doufáme a pevně věříme, že se nám podařil podnítit v dětech hlad po čtených příbězích, protože z vlastní zkušenosti víme, jak motivující a podnětná je pro děti četba pohádek a příběhu, které si během dne nejen před spaním v mateřské škole čteme. Podle slov většiny dětí u nich doma tato společná aktivita téměř vymizela,  je patrné, že děti poslouchají před spaním spíše pohádky z  „cédéčka“ nebo z počítače a ta krásná sounáležitost mezi rodičem a samotným dítětem, která vzniká při četbě knihy se bohužel postupně vytrácí.
Předčítání proto není radno podceňovat. Ukažte svému dítěti, že kniha je zdrojem zábavy, kouzel a fantazie. Naučte ho, že knížky jsou krásné a že je v nich ukryto mnoho zajímavostí. Věnujte svůj volný čas četbě vašim dětem. Je to jedna z nejdůležitějších investic, kterou do něj můžete vložit 🙂