Přáli jsme maminkám…

Každou druhou květnovou neděli slavíme svátek maminek a babiček. I my jsme tuto pěknou tradici v mateřské škole znovu obnovili a připravili pro naše nejbližší besídky, které probíhaly jednotlivě ve všech třídách MŠ.

Dřívější roky se vždy tento svátek slavil v neděli na místní Sokolovně a společně se základní školou, speciální MŠ Tlumačov a s DDM Sluníčko bylo pro naše maminky a babičky připraveno slavnostní odpoledne s programem, drobnými dárečky a občerstvením. Letošní besídky probíhaly v jednotlivých třídách, kde děti maminkám a babičkám připravily pěkné básničky, písničky, tanečky, divadla a hudební dramatizace známých pohádek. Při dobré kávě a drobném občerstvení si všichni vzájemného setkání moc užily, sem, tam ukápla i nějaká slzička dojetí. Děti vyrobily pro maminky také pěkné dárečky na památku, aby jim připomínaly oslavu jejich svátku v mateřské škole.