Rozloučení s předškoláky

V Á Ž E N Í   R O D I Č E,
SRDEČNĚ VÁS ZVEME NA MALOU TŘÍDNÍ SLAVNOST
„ROZLOUČENÍ S  PŘEDŠKOLÁKY“
(POUZE DĚTI, KTERÉ ODCHÁZEJÍ OD 1.9.2017 DO 1.TŘÍDY ZŠ)
KTERÁ SE KONÁ VE ČTVRTEK 22.6.2017  V 16.00 HOD.
VE TŘÍDĚ „SLUNÍČEK“

PROGRAM :
1.    Krátká prezentace předškolních dětí
2.    Slavnostní dekorování dětí šerpami s předáním vysvědčení z mateřské školy a dárkového balíčku pro předškoláky
3.    Symbolické přivítání do řad školáků – paní učitelky z 1.tříd, pan ředitel ZŠ Tlumačov
4.    Slavnostní pohoštění pro děti i rodiče
5.    Diskotéka, volná zábava

Abychom organizačně zvládli připravit třídu a věci, potřebné pro zdárný průběh této akce, prosíme rodiče, aby si děti vyzvedávali v tu dobu,  jak jsou běžně zvyklí během týdne. Sraz ve třídě v 15.45 hod.

Těší se na Vás paní učitelky a děti ze třídy „Sluníček“