Nový školní rok je za dveřmi

Až přijdete po prázdninách znovu spolu s Vašimi dětmi znovu do naší mateřské školy, určitě Vás překvapí nový vzhled naší vstupní chodby. Na základě požárních požadavků jsme museli přes hlavní prázdniny provést změny v těchto prostorech, které slouží jako požární úniková cesta, a proto z ní musely být odstraněny veškeré hořlavé předměty. Z tohoto důvodu byla zřízena pro děti nová přezouvána (je řádně označena, určitě ji najdete).

Aby chodba nepůsobila tak prázdným dojmem, je nově vymalovaná a na stěnách jsou obrázky ze známé české pohádky „O pejskovi a kočičce“, které se dětem i Vám dospělým budou určitě líbit. Prosíme, abyste upozornili Vaše děti, aby na stěny s obrázky nesahaly, aby se z nich těšily jen pohledem a mohly nám tak zůstat dlouho pěkné a neponičené.  V nové přezouvárně jsou přidány nové skřínky na obuv pro děti, takže každé z nich má k dispozici dvě přihrádky, vrchní na papuče, spodní na venkovní obuv.
• Od srpna učí v naší MŠ nová paní učitelka Jaroslava Dvořáková. Spolu se svou kolegyní Barunkou se bude starat o Vaše děti ve třídě Berušek. Paní učitelka je mladá, kreativní, velmi jí baví výtvarné činnosti a od října povede ( dle zájmu rodičů) bezplatný kroužek zdravého foukán „Flétnička“
• Od září dojde – vzhledem ke skutečným neinvestičním výdajům školy za minulý školní rok dochází ke snížení úplaty za předškolní vzdělávání – měsíční částka na jedno dítě bude činit  450,- Kč. ( platí se vždy od 10. do 15. dne v měsíci – po dohodě v hotovosti nebo převodem na účet MŠ).
• Od září vchází v platnost povinné předškolní vzdělávání v mateřské škole. Aby dítě splnilo tuto povinnost, musí být přítomno každý den v MŠ nepřetržitě 4 hodiny. Třídní učitelky jsou povinny evidovat a kontrolovat pravidelnou denní docházku dětí. Pokud se dítě nedostaví do MŠ, jsou rodiče povinni omluvit nepřítomnost dítěte ve vzdělávání nejpozději první den jeho nepřítomnosti – písemně , telefonicky nebo osobně. Po  návratu dítěte se potom napíše důvod jeho nepřítomnosti do docházkového sešitu ( možno doložit lékařské potvrzení ) Omluvenky budou evidovány pro případ stálé kontroly povinného předškolního vzdělávání jednotlivých dětí.
• PLATBA STRAVNÉHO NA ZÁŘÍ :    středa 30.8.2017      od   7.00 –    9.00 hod.
                                                                                                 od  11.00 – 16.00 hod.
                                                             čtvrtek 31.8.2017    od   7.00 –   9.00 hod.
                                                                                                 od 11.00 – 14.00 hod.