Návštěva u hasičů

V pátek 29.9.2017 jsme s dětmi navštívili místní hasičskou zbrojnici v rámci dne otevřených dveří pro školy. Shlédli jsme veškerou hasičskou techniku a poslechli jsme si zajímavé povídání pana Milana Žáka.

Děti si vyzkoušely, jak se sedí ve velkém hasičském autě, prohlédly si jeho interiér a vybavení a poznaly, že hasič má opravdu nelehkou práci. V šatně požárníků jsme si prohlédli helmy, kabáty i boty hasičů a ostatní vybavení, které je nutné s sebou vzít při zásahu u požárů. Děti velmi zaujal také hasičský člun, do kterého se mohly posadit a zkusit si pomyslně pádlovat po vodě.
Ve vrchním patře hasičské zbrojnice jsme si prohlédli staré požárnické helmy, prapory, repliky hasičských aut a také alba s obrázky z různých soutěží a akcí dobrovolných hasičů z Tlumačova. Na závěr děti dostaly sladkou odměnu a drobné předměty pro zábavu. Zážitky z návštěvy u hasičů byly velké, děti si  i při následném pobytu na školní zahradě hrály na hasiče a zasahovaly u pomyslného požáru na školní zahradě. Možná některé z nich v budoucích letech rozšíří řady požárníků v Tlumačově. Kdo ví…