Besídka ve třídě Sluníček

14. 12. 2017 se v mateřské škole uskutečnila besídka ve třídě Sluníček. Předškolní děti si pro své hosty připravily v první části pásmo s názvem „Malí čertíci“, kde se předvedly jako ti praví čerti z pekla. Slušivé kostýmy si vysloužily obdiv všech přítomných, který umocnilo předvedené vystoupení plné čertovských básniček, písniček a tanečků.

Potom následovala pohybová ukázka a ztvárnění čertovského „aerobicu“ v podání dvou skupin našich dětí. Paní ředitelka nacvičila s polovinou dětí tanec s názvem „Malí čertíci“, kde se všechny vyřádily v rytmu písničky Míši Růžičkové se stejnojmenným názvem. Líbivá melodie a sympatie obecenstva naladila děti k výbornému výkonu a jejich tanec se opravdu vydařil.  Nejinak tomu bylo i při vystoupení druhé skupiny dětí, se kterou nacvičila taneček paní učitelka Jindra Zálešáková. Při pekelné písničce s názvem „Bu, bu, bu“ si malí čertíci zaskotačili s čertovskými vidlemi a předvedli přítomným, jak to vypadá, když čerti nespí :-).
Poslední část besídky byla sestavena z básniček, říkadel a písniček, které jsme se spolu s našimi dětmi od začátku školního roku naučili. Děti už bez čertovských rekvizit předstoupily před své nejbližší, aby se pochlubily s tím, co se zvládly od začátku školního roku naučit. Odměnou jim byl hlasitý, nadšený potlesk. Besídku ve třídě u Sluníček jsme tradičně zakončili vánoční písničkou od Dády Patrasové s názvem „Bílý slon“, u které se v nejednom oku přihlížejících maminek či babiček objevila slzička dojetí. Děti písničku doprovodily máváním malých světýlek, což ještě vánoční atmosféru umocnilo.
Všichni věříme, že naše besídka byla jedním z těch nezapomenutelných okamžiků, které nám snad letošní svátky vánoční přinesou. Tak šťastné a veselé!