Vánoční besídka ve třídě Hvězdiček

12. 12. 2017 v odpoledních hodinách se třída Hvězdiček začala plnit nedočkavými diváky. A co že se to v mateřské škole chystalo? Pro rodiče, babičky, dědečky a sourozence dětí ze třídy Hvězdiček byla připravena vánoční besídka. Děti si pro ně v první části za pomoci učitelek připravily pásmo s názvem „Pohádky z večerníčků“.

Mohli jsme tak ve třídě vidět opičku Žofku, Pata a Mata, Macha a
Šebestovou, Boba a Bobka – králíky z klobouku a další postavy ze známých
pohádek. Některé děti se do svých rolí opravdu vžily a tak i přesto, že
mnohé z nich byly v průběhu nacvičování besídky nemocné, bylo se na co
dívat. Druhá část našeho vystoupení byla sestavena z písniček, básniček,
říkadel a her, které se děti zvládly naučit od začátku školního roku.
Znovu podotýkám, že některé děti přišli na besídku přímo ze své postele,
kde se léčily z nepříjemných zimních nachlazení, přesto je chválím za
jejich snahu a úsilí.
Doufáme, že se naše vystoupení zúčastněným líbilo a
přejeme za třídu Hvězdiček radostné a pohodové svátky vánoční a vše
nejlepší do nového roku.