INFORMACE PRO RODIČE!

Potvrzení o zaplacení školného za rok 2017:
Zákon č.586/1992 Sb. o dani z příjmu v platném znění, umožňuje rodičům uplatnit slevu na dani ve výši poplatků za školné dítěte v MŠ zaplacených v kalendářním roce 2017.
Zákonní zástupci dětí, kteří budou slevu uplatňovat, vyplní příslušný formulář k daňové slevě (ke stažení v dokumentech), předají ho  paní učitelce Janě Řezníčkové (třída Hvězdiček, osoba pověřená vedením evidence úplaty za předškolní vzdělávání) k doplnění celkové částky.

Potvrzení se bude vydávat od pondělí 15. ledna 2017.

Potvrzení přiložíte k daňovému přiznání nebo jí odnesete do mzdové účtárny zaměstnavatele, jestliže zpracovává daňové přiznání za Vás.

V čem daňové zvýhodnění spočívá?
Rodiče si budou moci snížit daň o náklady, které vydávají za pobyt dítěte v mateřském anebo jiném zařízení určeným pro péči o dítě předškolního věku.
Podle §35bb zákona o daních z příjmu lze za každé vyživované dítě uplatnit slevu do výše minimální mzdy, za rok 2017 až o částku 11 000,- Kč.
Slevu si budou moci uplatnit rodiče, jenž v daném roce prokazatelně doloží náklady za dítě v zařízení pro dítě předškolního věku. Aby si rodina tuto slevu mohla uplatnit, musí s ním dítě žít ve společné hospodařící domácnosti. Slevu může uplatnit jen jeden vyživující.