Kam putovala naše sbírka pro opuštěná zvířátka

Každým rokem před vánočními svátky pořádá naše mateřská škola sbírku pro opuštěná zvířátka. Ve spolupráci s rodiči se snažíme vést děti k tomu, aby nebyly lhostejné k utrpení opuštěných, nechtěných a často týraných zvířat ponechaných krutému osudu. Některé z nich mají štěstí v tom, že mohou nalézt nový domov v útulcích pro zvířata, které mnohdy nemají dostatek prostředků pro to, aby se o ně mohly bez problémů postarat.

Mnohé z nich jsou zapojeny do různých dotačních programů, či je alespoň částečně dotují města nebo jiní stálí sponzoři.
My jsme se letos snažili ve spolupráci s Ing. Otmarou Krchňáčkovou,
která je velkou milovnicí a ochránkyní opuštěných zvířat a snaží se dle
svých možností pomáhat tam, kde je třeba, objevit nějaký soukromý útulek
pro psy, který není zapojený do žádného dotačního programu a funguje
opravdu jen z darů ochotných lidí, kteří se snaží pomoci. Podařilo se
nám najít a vypátrat útulek v Křelově u Olomouce, který nese název
„Zastavme utrpení“. Po telefonickém rozhovoru s majitelkou jsme se
ujistili, že naše sbírka poputuje opravdu tím správným směrem. Mezi
svátky jsme naložili naši sbírku granulí, konzerv, pamlsků, dek a
čistících  prostředků  do auta a vyjeli směrem k Olomouci, abychom vše
předali do výše jmenovaného útulku. Přivítala nás kolegyně paní
majitelky, která byla na výjezdu předat jednoho z pejsků do nové rodiny.
Spolu s ní se z domu vyřítilo více než 30 pejsků, kteří s nedočkavostí
okukovali, co jsme jim dobrého přivezli. Někteří zůstali ve svém pelíšku
v teple domova.. Po předání naší zásilky jsme byli pozváni dovnitř na
rozlehlou zahradu, poslechli jsme si zajímavé povídání o tom, jak to v
útulku chodí, že jsou tady týraní a opuštění pejskové a kočičky, kteří
zatím domov nenašli. Pejskové si přišli k nám pro pohlazení a nějakou tu
dobrůtku, kterou jsme si pro jistotu ještě navíc s sebou vzali. Kdybych
doma neměla jednoho roztomilého čtyřnohého rošťáka, určitě bych
neodolala a přivezla si některého z pejsků odtud. Bylo vidět, že o
všechny je s láskou pečováno.
Z útulku jsme odjížděli s dobrým vědomím, že jsme naší sbírkou podpořili nelehkou práci dobrovolníků, kteří se obětavě starají o opuštěná zvířata.
Velký dík rodičům a dětem z Mateřské školy v Tlumačově, kteří se do sbírky zapojili, poděkování patří také rodičům a dětem ze Základní školy v Tlumačově, vstřícnosti pana ředitele Mgr. Roberta Podlase, který ochotně svolil k tomu, aby se do této akce zapojily. Poděkování z útulku i s fotografiemi bude následně umístěno na jejich facebooku.
Pro ty, kteří by měli zájem nahlédnout na webové stránky útulku, kam putovala naše sbírka či by chtěli ještě jiným způsobem útulku pomoci, uvádím odkaz:
http://oszastavmeutrpeni.g6.cz/vse-o-nas
Rádi bychom i nadále naši spolupráci s útulkem v Křelově rozvíjeli a věřím tomu, že naše první návštěva u nich nebyla poslední a že i v příštím roce nezůstaneme lhostejní k osudu opuštěných a týraných zvířat.
Děkujeme!