Masopust ve třídě Berušek

V pátek 9.2.2018 jsme si všechny děti z mateřské školy povídaly o Masopustu. Nahlédněte teď s námi krátce do třídy Berušek a seznamte se s tím, jak tento svátek prožívaly ony. Děti se seznamovaly s tradicemi a zvyky, které se k němu pojí. V pondělí jsme zahájili naše týdenní téma „Masopust“ divadelním představením O dvou Sněhulácích.

Po celý týden jsme si povídali o masopustních oslavách, ke kterým
neodmyslitelně patří také tradiční zabíjačka nebo pečení koblih. S dětmi
jsme si vytvořili vlastní jitrnice a udělali koláče, které zdobí naši
šatnu. S oslavou Masopustu jsme spojili také narozeniny Anetky, která
přinesla dětem vynikající dort, na kterém si všechni moc pochutnaly. V
průběhu týdne byly dětem nabídnuty netradiční zábavné výtvarné techniky,
pomocí kterých, jsme upevňovaly názvy barev a rozvíjely jemnou
motoriku.
Na závěr celého týdenního povídání o Masopustu jsme
uspořádali pro děti tradiční karnevalový rej . Všechny přišly do školky v
maskách a už od ranních hodin probíhal rej masek spojený s dětskou
diskotékou. Děti rozvíjely svoje pohybové a kreativní dovednosti a
vesele tancovaly na dětské písničky. Nesměla chybět slavnostní svačinka v
podobě čokoládové koblihy. Po svačince jsme dětem  připomněli, proč
vlastně slavíme tuto událost. Potom následovalo vzájemné představování
masek a zdolávání překážkové dráhy, kterou jsme v rámci karnevalového
veselí pro děti připravili.  Děti měly za úkol proběhnout slalomem,
podlézt pod tyčí, prolézt strachovým tunelem a na závěr hodit míč do
koše. Všem se tyto netradiční pohybové aktivity líbily a výrazně oživily
celé naše masopustní odpoledne. Na závěr týdne napadl ještě k velké
radosti dětí čerstvý sníh, kterého jsme si náležitě všichni užili.