Pečení housek ve třídě Berušek

Začátkem měsíce února jsme s dětmi probírali téma ,,Hádej, čím jsem“.
Povídali jsme si o různém povolání a řemeslech. Nejenže jsme řemesla
výtvarně ztvárnili na papír, naučili se o nich písničky a básničky, ale
také jsme se pokusili upéct housky, jako správní pekaři.

Přinesla jsem ve čtvrtek suroviny a společně jsme začali tvořit. Děti se všechny aktivně zapojily. Dokázaly pojmenovat jak suroviny, tak nádobí k pečení.  Každé dítko si vyzkoušelo uhníst těsto a díky tomu děti pochopily, že není všechno tak jednoduché, jak se na první pohled zdá. Byla to docela dřina. Těsto jsme nechali nakynout na topení. Některé děti ho kontrolovaly každou minutu, ale nakonec se dočkaly a těsto nakynulo velmi dobře.  Dala jsem dětem kousek těsta, aby si vyrobily svoji vlastní housku. Hodné paní kuchařky nám housky upekly a výsledek byl famózní. Děti měly velkou radost a svoji housku si odnesly domů. Myslím si, že celý tento proces dal dětem víc, než kdybychom si o něm jen povídali.