PROJEKT: „Koukají na nás dobře?“

Vážení rodiče,
nabízíme Vám prostřednictvím společnosti Prima Vizus, která se věnuje problematice preventivního screeningového vyšetření zraku předškolních dětí tuto moderní metodu i v naší MŠ.

Provádí ho zdravotničtí pracovníci pomocí speciální vyšetřovací
videokamery PlusoptiX. (Děti se pouze dívají do této speciální kamery,
která snímá přes počítač oko a dokáže odhalit i vážnou, skrytou oční
vadu dítěte. Když se na ni přijde včas, je vyšší šance na její
odstranění.)
Dostali jste do Vašich skříněk na šatnách informační leták ohledně tohoto screeningového vyšetření zraku. Prosíme, řádně si jej pročtěte a co nejdříve zapište do připravených seznamů Váš zájem o provedení tohoto vyšetření ( tiskopisy k dispozici v jednotlivých třídách). Některé děti ho už u nás absolvovaly v minulých letech ke spokojenosti všech rodičů, kteří s vyšetřením souhlasili. Výsledky vyšetření přijdou přímo na Vaši adresu nebo teď nově Váš email.

Vyšetření stojí 150,- Kč, které uhradíte u třídních učitelek v mateřské škole.
Od firmy provádějící toto preventivní vyšetření očí dostanete doklad od zaplacení (pojišťovna Ministerstva vnitra ho zpětně proplácí).

Prosím, hlaste svůj zájem o toto vyšetření u svých třídních učitelek nejpozději do 22.5.2017.

Samotné screeningové vyšetření proběhne v MŠ dne: 22.3.2018 v 8.30 hod.