Uzavření mateřské školy v době hlavních prázdnin

Mateřská škola bude v době hlavních prázdnin uzavřena po dobu jednoho měsíce a to od:
 
16.července – 10.srpna 2018.
Provoz bude opět zahájen v pondělí 13.srpna 2018.
Další podrobnosti v článku…

Upozorňujeme rodiče, že v době hlavních prázdnin bude provoz omezen na snížený počet tříd, vzhledem k tomu, že zaměstnanci MŠ budou čerpat řádnou dovolenou. Vzhledem k tomu oznamujeme rodičům, že MŠ v době hlavních prázdnin funguje zpravidla pro děti zaměstnaných rodičů.

Vzhledem k organizaci provozu MŠ v době prázdnin prosíme rodiče, aby vyplnili předpokládanou docházku svých dětí do MŠ v prázdninové měsíce.

(tiskopisy s předepsanou docházkou budou připraveny  v šatnách jednotlivých tříd).

Děkujeme!