Malíř Pastelka v mateřské škole.

V rámci týdne dětí jsme uspořádali hned v pondělí 4.6.2018 setkání s malířem Pastelkou na naší školní zahradě. Děti se mu chystaly ukázat, že nejen on, ale také my všichni umíme pěkně kreslit.

Místo plátna či štětce jsme měli k dispozici široké prostranství našich
chodníků, barevné křídy a plnou kopu odvahy a odhodlání. Když se malíř
Pastelka objevil ve dveřích, všechny děti s údivem pozorovaly jeho
blížící se postavu v bílém plášti, nemálo potřísněném různorodými
barvami, v ruce držel barevnou paletu, pod nosem měl černý knírek a na
hlavě bílý, malířský baret. Společně jsme se s ním přivítali a poslechli
si, proč vlastně dnes mezi nás přišel. Chtěl by prý vědět, co už děti
umí nakreslit. Proto každému z nich rozdal barevné křídy a děti nelenily
a s chutí se pustily do práce. Chodníky školní zahrady se brzy zbarvily
všemi barvami jako letní louka. Děti kreslily sluníčka, domečky,
princezny, květinky a jiné zajímavé věci, které jsme si všichni společně
s učitelkami a malířem Pastelkou, který nešetřil chválou, prohlédli.
Obrázky se opravdu vydařily. Snad se z nich budeme těšit ještě nějakou
dobu, než nám chodníčky spláchne nějaký ten deštík.
Malíř Pastelka rozdal všem dětem za odměnu diplom s omalovánkou a slíbil, že se brzy mezi ně jistě přijde podívat. Dopoledne plné kreslení se vydařilo, všichni byli spokojeni, že se jim obrázky vydařily podle jejich představ a že je malíř Pastelka několikrát pochválil. A my se budeme určitě těšit na jeho příští návštěvu.