Skákací hrady na školní zahradě.

Ve čtvrtek 7.6.2018 jsme připravili pro naše děti překvapení na školní zahradě. Už od osmi hodin ráno se tady připravovaly dva krásné skákací hrady. Jeden veliký a jeden menší hrad byl připraven pro celodenní skotačení a hry našich dětí, které se na tuto atrakci moc těšily.

Vzájemně se na obou hradech střídaly, každý z nich si jich užil mírou
vrchovatou. Většině dětí se ani nechtělo odpoledne domů, takže rodiče se
museli pro mnohé vracet  do školky ještě jednou, až se jaksepatří na
hradech vyřádily. Dětem se moc líbily a dožadovaly se, aby u nás na
školní zahradě už zůstaly. Ale bohužel, ve čtyři hodiny odpoledne si je
opět odvezl jejich majitel do nedalekého Kroměříže.
Takže za rok opět
nashledanou!