Rozloučení s předškoláky.

Rok utekl jako voda a v pondělí 25.6.2018 proběhlo v mateřské škole loučení s našimi předškoláky. V odpoledních hodinách se začala třída plnit rodiči a ostatními rodinnými příslušníky, aby se spolu s námi zúčastnili slavnostního dekorování jejich potomků a rozloučení s mateřskou školou, která jim byla tři až čtyři roky druhým domovem.

O úvodní slovo se postarala ředitelka školy paní Hana Janoštíková, která
přítomné přivítala a seznámila je s programem malé třídní slavnosti.
Pro pobavení přítomných přidala pár perliček od našich dětí, které jsme v
průběhu roku pečlivě zapisovali a shromažďovali. Potom se představily
dvě skupiny dětí, které letos navštěvovaly kroužek angličtiny, který
vedla paní učitelka  Bc. Barbora Janoštíková a Bc. Kateřina Králová. Děti se prezentovaly anglickými písničkami s pohybovým vyjádřením. Dále následovala malá mόdní přehlídky v podání našich předškoláků. Vtipný slovní doprovod i kostýmy našich modelů a modelek přispěly zcela jistě k příjemné atmosféře a pobavení našich hostů, o čemž svědčil jejich potlesk i pozdější zpětné reakce. Po tomto vystoupení následovalo slavnostní dekorování dětí, které se všem hlasitě a hrdě představily a přebraly z rukou svých třídních učitelek ( Hany Janoštíkové a Jindry Zálešákové) pamětní šerpy, opravdové vysvědčení se smějícími se sluníčky, které se snad v příštím roce změní na jedničky a  balíček s dárky. Velké poděkování patří paní Vraťce Zlatuškové, která upekla na své vlastní náklady nádherný a výborný sluníčkový dort a připravila pro děti další zajímavé překvapení – čokoládové coca-colové láhve s lentilkami a čokoládovou misku s piškoty a tvarohovým krémem. Po společném fotografování se děti pustily do sladké hostiny, zvládly klínek výborného dortu a ostatní dary si odnesly s sebou domů. Potom následovala volná zábava, tanec, hraní, vzájemné povídání a sdělování si zážitků. S rodiči jsme probrali jejich plány na prázdniny a tak čas uběhl v příjemném rozhovoru velmi rychle.
Přejeme našim školákům do nového školního roku správné vykročení a hodně úspěchů ve školních lavicích. Doufáme, že na svou mateřskou školu nezapomenou a rádi se budou za námi vracet, aby se nám pochlubily se svými školními úspěchy. Hodně štěstí!