Poprvé v mateřské škole

Vážení rodiče, milé děti,

Prázdniny utekly jako voda a za pár dní se setkáme v plném počtu v naší mateřské škole, abychom společně zahájili nový školní rok. Co nás v něm čeká ? Určitě spousta her, zvídavého hravého učení, nových informaci, prožitků a zážitků, nových kamarádů a hodně zajímavých akcí pro děti i rodiče, které budou probíhat po celý školní rok a my Vás o nich budeme pravidelně informovat na našich webových stránkách.
Další informace v článku…

Školní rok zahájíme v pondělí 3.září 2018. Těšíme se na všechny
děti a těm novým přejeme šťastné vykročení do naší školky, málo slziček a
rodičům pevné nervy ! Nebojte se, určitě ty první krůčky bez mámy a
táty zvládneme, i když to nebude hned. O Vaše děti se budou starat
zkušené paní učitelky, které pro ně připraví spoust zajímavých aktivit,
takže na slzičky brzy zapomenou.
         Začátek docházky do MŠ je
pro děti a jejich rodiče velkou změnou v dosavadním životě. Ta změna s
sebou nese spoustu pocitů a zážitků, se kterými se musí malý školáček
vyrovnat :
–    Vstup do neznámé budovy
–    Vstup mezi cizí děti a dospělé
–    Přizpůsobení se dosud nezvyklému režimu a požadavkům
–    Komunikace s novou autoritou – paní učitelkou
–    Odloučení od rodičů

1.    Jak dítěti pomoci?
–    Buďte mu oporou a poskytněte mu pocit bezpečí
–    Přibalte mu plyšového mazlíčka na spaní!
Dovolte
dítěti, aby si do školky vzalo svého oblíbeného plyšáka. Jedná se o
hračku, ke které má citové pouto a často jim pomáhá urychlit adaptaci na
nové prostředí.
Jiné osobní potřeby a hračky z domova si děti nosí do MŠ po domluvě rodičů a učitelek.
–    Používejte pravidelné ranní rituály !
       Voďte dítě do školky vždy ve stejný čas a vyzvedávejte ho, pokud možno ve stejnou   
       hodinu. Používejte konkrétní údaje o tom, kdy je vyzvednete – po obědě, po svačině, 
       ne jen obecně jako brzy, za chvíli, po práci, apod.
–    Rozlučte se krátce !
Loučení dlouze neprotahujte, někdy totiž představuje větší problém pro rodiče než pro dítě, proto je zbytečně nestresujte .
–    Buďte trpěliví a citliví!
Vyprávějte si o tom, co dítě ve školce dělalo a co nového se naučilo.
–    Ujistěte dítě, že ho do školky neodkládáte!
Vysvětlete
mu, že ho máte rádi a že nechodí do MŠ proto, že na něj nemáte čas nebo
že s ním nechcete být doma. Dítě by mělo vědět, že každý má své
povinnosti – vy práci, vaše dítě školku.
–    Komunikujte s učitelkou !
Možná
se dovíte, že když zs školky po nervy drásající scéně odejdete, Vaše
plačící dítě se rázem uklidní a jde si spokojeně hrát.
–    Své dítě za zvládnutý pobyt ve školce pochvalte a pozitivně ho motivujte !
Neříkejte
mu, že chápete, jak to muselo být strašné vydržet takovou dobu bez
maminky. Naslouchejte mu, jaké má zážitky z pobytu ve školce.

2.    Co byste nikdy dělat neměli…..
–    Nenechte se obměkčit, buďte důslední !
Když už jednou rozhodnete, že půjde dítě do školky, nedejte se přemluvit a trvejte na svém.
–    Nestrašte své dítě školkou!
Počkej, až budeš ve školce, tam ti ukážou, tam se s tebou nebude nikdo mazlit….
–    Za problémy s přivykáním je v žádném případě netrestejte !
–    Nepřiznávejte lítostivě, že je Vám také smutno a že se Vám stýská.
Když zvládnete své emoce Vy, Vaše dítě je zvládne také. Rodiče musí být oporou.

Informace pro rodiče nových dětí ze třídy Berušek
–   
 Děti se třídy berušek, která je umístěna v chodbě základní školy, se
schází ráno od 6.00 – 7.15 hod. ( v pátek do 7.30 hod.) ve třídě
Hvězdiček – rodiče v této době použijí elektronické karty pro vstup do
MŠ a spojovací chodbou projdou do šaten Berušek, v prostorách základní
školy a po převlečení a přezutí odvedou své děti do třídy Hvězdiček, kde
si je vyzvedne jejich paní učitelka. Po 7.15 min, můžete své děti vodit
do třídy Berušek přes hlavní venkovní vchod do ZŠ Tlumačov, kde je
instalován a označen zvonek do třídy Berušek. Samozřejmě můžete použít
elektronickou kartu a do třídy berušek přijít přes spojovací dvéře v MŠ.
–   
Pokud si budete brát dítě po obědě, nahlaste ráno tuto skutečnost
učitelce, která přebírá Vaše dítě. V tomto případě si pro něj můžete
přijít kolem 11.45 hod., kdy už děti budou po obědě. Zvoňte na zvonek s
označením třídy u hlavních dveřích do ZŠ Tlumačov.
–    Odpoledne si
můžete děti vyzvednout ze třídy Berušek do 15.15 hod. v jejich třídě, po
této hodině jsou děti spojeny ve třídě Hvězdiček až do uzavírací
hodiny, tj. do 16.00 hod.

Doufám, že Vám pár těchto drobných rad
pomůže překonat první krůčky v mateřské škole a přispěje k úspěšné
adaptaci Vašeho dítěte do mateřské školy. Těšíme se na Vás……