Poznávání zeleniny

Jedno z dalších vzdělávacích  témat  v září ve třídě Hvězdiček a Sluníček bylo poznávání zeleniny. Ty nejmladší děti ze třídy Berušek  mají  toto téma zařazeno až na říjen,  protože stále u nich probíhá proces adaptace na nové prostředí, i když nutno podotknout, že jsou velmi šikovné a zvládají se svou paní učitelkou už jednoduché tělovýchovné, pracovní i výtvarné činnosti.

Ve třídách se opět podařilo vytvořit výstavku zeleniny a při
každodenních řízených činnostech si děti „vyráběly tu svou zeleninu“,
byť jenom z papíru. Dověděly se, kde která zelenina roste, zda nad zemí,
či pod zemí, přinesenou zeleninu ze zahrádek třídily do jednotlivých
košíků podle barev , druhu či počtu.
Na závěr týdne je čekala opět
ochutnávka, kterou prováděly při ranní svačince. A protože si mohly dát
zeleninu na housku s máslem, s radostí vytvářely zajímavé obložené
pečivo, zdobily si své Smajlíky a věřte, nevěřte i ta zelenina jim
nakonec moc chutnala a nejedno z nich si přišlo ještě pro
přídavek.