Prosincové akce v naší mateřské škole.

Vážení rodiče, pomalu se blíží konec kalendářního roku a sním i nejkrásnější svátky v roce – svátky vánoční. Než však zasedneme doma se svými nejbližšími ke svátečně prostřenému stolu, čeká nás pečení, úklid, shánění dárků a jiné povinnosti ať už doma nebo v práci. Proto Vám s předstihem předkládáme plán našich akcí, které nás v prosinci čekají.

Pro Vás jsou důležité zvláště ty společné akce, které jsou zaznačeny
červeně, abyste si na ně vyhradili čas a strávili při nich s námi a
Vašimi dětmi příjemné chvíle na závěr roku 2018.
 • 1.12.2018 – Rozsvěcení stromu na Náměstíčku v Tlumačově –  krátký program zástupců z řad předškolních dětí z MŠ
 • 3.12.2018 – Hodinový pobyt v dětské herně při KIS Tlumačov – „Sluníčka“
 • 10.12.2018 – Hodinový pobyt v dětské herně při KIS Tlumačov – „Hvězdičky“
 • 17.12.2018 – Hodinový pobyt v dětské herně při KIS Tlumačov – „Berušky“
 • 5.12.2018  – Mikulášská nadílka – návštěva čerta, anděla a Mikuláše v mateřské škole  – prezentace dětí – básničky, písničky (dopoledne)
 • 12.12.2018 –Hrané divadlo : „Čarodějnická pohádka“
 • 12.12.2018 – Návštěva vánočních dílen pořádaných DDM Sluníčko v areálu ZŠ Tlumačov
 • 11.12.2018 – Vánoční besídka pro rodiče dětí ze třídy„ Hvězdiček“ v 16,00 hod.
 • 12.12.2018 – Vánoční besídka pro rodiče dětí ze třídy „Berušek“    v 15.30 hod.
 • 13.12.2018 – Vánoční besídka pro rodiče dětí ze třídy „ Sluníček“   v 16.00 hod.
 • 19.12.2018 – Společné posezení u stromečku společně učitelky + děti (vzájemná návštěva ve třídách), zpěv koled, jednoduché vánoční zvyky, ochutnávka cukroví, ovoce, vánoční nadílka pro děti, pro MŠ. (v dopoledních hodinách)
 • 20.12.2018 – Maňáskové divadlo: „Vánoční pohádka“