Muzikoterapie v mateřské škole

Koncem listopadu navštívila naši mateřskou školu lektorka, zabývající se hrou na netradiční hudební nástroje, které přivezla s sebou na ukázku pro naše děti. Ty byly rozděleny do několika skupin, aby si mohly v klidu vyslechnout zajímavý výklad a hlavně vyzkoušet hru na tyty hudební nástroje.

Všechny děti si se zvědavostí prohlížely známé i neznámé, exotické i
obyčejné nástroje a s nedočkavostí čekaly, jaký zvuk dokážou
vyprodukovat.
A byli jsme všichni hodně překvapeni – hned jsme si
připadali, že jsme na Divokém Západě, když se rozezněl velký i malý
buben, u kterého jsme si také zatancovali, dešťová tyč nám zase
připomínala chvíle, kdy sedíme u okna a posloucháme jak venku leje,
velká měděná tibetská nádoba nás překvapila čistým a silným zvukem,
velká kruhová nádoba s obrázky moře a ryb byla plná drobných kuliček a
když jsme zavřeli oči, rázem jsme se ocitli na pobřeží a slyšeli jak
menší či větší vlny omývají útesy kolem nás. Naše fantazie pracovala na
plno a další a další hudební zvuky nás přesvědčili o tom, že hrát se dá
opravdu na všechno.
Nejlépe se dětem líbilo, když si všechny tyto
netradiční nástroje mohly po libosti vyzkoušet. Herna se změnila v
koncertní síň a všechny děti měly k dispozici nějaký hudební nástroj,
malý či velký, všechny vyzkoušely. Nadšení nebralo konce a nakonec jsme
museli naše koncertování ukončit, protože naše ouška už začala být
malinko unavena směsicí různorodých zvuků.
Tato akce se setkala s
velkým zájmem a nadšením dětí, které měly možnost experimentovat s
netradičními hudebními nástroji, po libosti produkovat zvuky a dělat
„randál“, což se ji móóc líbilo. Zda naše koncertování nerušilo školáky
ve třídě nad námi nevíme, ale nikdo si nepřišel stěžovat. Možná z našich
dětí vyrostou na základě této zkušenosti budoucí virtuosové a
filharmonici, kteří se stanou příštími slavnými hudebníky. Kdo ví…