ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY TLUMAČOV

STANOVENÍ PODMÍNEK PRO PODÁVÁNÍ ŽÁDOSTÍ O   
PŘIJETÍ DĚTÍ K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Ředitelka mateřské školy, jejíž činnost vykonává Mateřská škola Tlumačov, okres Zlín, příspěvková organizace, po dohodě se zřizovatelem Obcí Tlumačov a v souladu s § 34 odst. 2 zákona č.561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším a jiném vzdělávání  ve znění pozdějších předpisů, stanoví následující upřesnění pro podávání žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2019/ 2020:

Místo pro přijímání žádosti: Mateřská škola Tlumačov, Masarykova 63 (ředitelna školy)


Termín :              
Středa   15. 5. 2019   10.00 – 16.00 hod.
Čtvrtek  16. 5. 2019    10.00 – 16.00 hod.
Při podávání žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání předloží
zákonný zástupce ke kontrole údajů průkaz totožnosti, rodný list dítěte
a potvrzení registrujícího praktického lékaře pro děti a dorost o tom,
že se dítě podrobilo stanovenému pravidelnému očkování.

Potvrzení o očkování nemusí předkládat děti, na které se vztahuje povinná předškolní docházka.

Upozorňujeme rodiče, že tento zápis je vyhlášen pro celý školní rok 2019/20, tedy na dobu od 1.9.2019 – 31.8.2020.

Žádosti o přijetí dítěte do mateřské školy si můžete vyzvedávat osobně v MŠ od
1. dubna 2019 kdykoliv od 8.00 – 16.00 hod. nebo si je vytisknout z
webových stránek školy ze sekce „Dokumenty“.

(Zvoňte na zvonek Sluníčka nebo Hvězdičky uvnitř chodby u vstupu do MŠ Tlumačov).